Ο ΟΜΙΛΟΣ NGP
Ελληνικά English Italiano الْعَرَبيّة - Arabic Arrow  SITEMAP Arrow  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα Γραμμή Παραγωγής πολυστρωματικού φύλλου με δυνατότητα λαμιναρίσματος για την βιομηχανία τροφίμων από την NGP PLASTIC

#

Δίκτυο Διανομής

NGP Pack

Προστασία του περιβάλλοντος

Προστασία του περιβάλλοντος

Η συνεχώς αναπτυσσόμενη ευαισθητοποίηση των αγορών σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος εξελίσσεται σε σημαντικό παράγοντα που σε πολλές περιπτώσεις διαμορφώνει τη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι δραστηριότητες των εργοστασίων της NGP PACK AE δεν είναι ιδιαιτέρως ρυπογόνες. Εντούτοις η Διοίκηση έχει δεσμευτεί και εφαρμόζει πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.

Έτσι για κάθε εργοστάσιο έχει ορίσει περιβαλλοντικό υπεύθυνο, ο οποίος μεταξύ άλλων παρακολουθεί συστηματικά τις παραγωγικές δραστηριότητες, σχεδιάζει και προτείνει κατάλληλες μεθόδους περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Ο πλέον κρίσιμος τομέας που η NGP PACK AE εστίασε αρχικά την προσοχή της και έδωσε λύσεις ήταν η ελαχιστοποίηση των στερεών αποκομμάτων από χαρτόνι κατά τη διαμόρφωση των χαρτοκιβωτίων.

Εδώ σχεδιάστηκαν ορθές πρακτικές λειτουργίας με βάση στους παρακάτω άξονες:

- Κατάλληλο σχεδιασμό των χαρτοκιβωτίων ώστε να παράγονται μειωμένες ποσότητες αποκομμάτων
- Δημιουργία μονάδων περισυλλογής των παραγομένων υποπροϊόντων που βεβαίως είναι 100% ανακυκλώσιμα.
- Συνεργασία με την TECHNOCART για την ανακύκλωση υποπροϊόντων και αποκομμάτων.

Παράλληλα:

• Καθορίσθηκε η Περιβαλλοντική Πολιτική

• Συγκεντρώθηκε η σχετική νομοθεσία

• Ενημερώθηκαν και συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι

• Ελέγχονται εξ αρχής οι δραστηριότητες της εταιρείας που έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον

• Ετέθησαν μετρήσιμοι στόχοι

Τελικά η προσέγγιση αυτή της NGP PACK AE συνέδεσε άριστα:

• Την διαχείριση της ποιότητας με την περιβαλλοντική διαχείριση

• Τα ανώτερης ποιότητας προϊόντα με την φιλικότητα προς το περιβάλλον.

© 2008 NGP PACK
Valid XHTML 1.0
κατασκευη ιστοσελιδων: Webart Active Media